ஒரு மணி நேரத்தில் உருவான ‘சோழா… சோழா…’ பாடல்!

அதனால் எழுத எளிதாக இருந்தது. அந்நாட்களின் நினைவுகள் நிழலாடுகின்றன. மறக்க முடியாத நாட்கள். உடனிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பு” என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்