உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன் ஷிப்: இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கம்!

ஐபிஏ உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் முதல் தங்கத்தை வென்று நிது கங்காஸ் சாதனை படைத்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்