வீட்டுவசதி வாரிய வழக்கு: அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விடுவிப்பு!

வீட்டுவசதி வாரியத்திற்கு சொந்தமான வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்ட வழக்கில் இருந்து அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்