பீட்டர் பால் என் கணவரே இல்லை : வனிதா

நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றதால் நான் வருத்தமாக உணர்கிறேன். எனினும் நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த இடத்தில் இருப்பதை நான் அறிவேன். ஒரு வழியாக உங்களுக்குச் சாந்தி கிடைத்துவிட்டது. எங்கிருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கவும். RIP

தொடர்ந்து படியுங்கள்