வகுப்பறைகள் எங்கும் வசந்தம் வீச  வேண்டுமா?

உங்கள் வீட்டருகே இருக்கும் குழந்தையிடம் கேளுங்கள். “உங்க மிஸ் அடிப்பாங்களா?” என்ற கேள்விக்கு, எத்தனை குழந்தை இல்லையென்று பதில் அளிக்கிறது பார்ப்போம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்