திருமணத்திற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட மாற்றம்: ஹன்சிகா பேட்டி!

நான் மீண்டும் ஷூட்டிங்கிற்கு வந்துள்ளேன். நீங்கள் எல்லாம் என்னை உற்சாகமாக வரவேற்கிறீர்கள். இதற்கு மேல் என்ன வேண்டும். எனது வாழ்க்கையில் திருமணத்திற்குப் பிறகு ஒரு மாற்றம்தான் ஏற்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்