சந்தானத்தின் குலுகுலு: படம் எப்படி?

யாரென்று பாராமல் உதவும் கூகுள் தேடுபொறிபோல, உதவி என்று கேட்பவர்களுக்கு, உதவுகிறார். கூகுள் என அழைக்கப்படும் சந்தானம் இதனால், பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்