கொரோனாவை விடவும் கொடிய உயிர்பலி வாங்கும் மார்பர்க் வைரஸ் : ஐ.நா எச்சரிக்கை!

மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஈகுவடோரியல் கினியாவில் கொரோனாவை விடவும் வீரியமான மார்பர்க் வைரஸ் பரவலை உலக சுகாதார அமைப்பு கண்டுபிடித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்