நீலகிரியில் ஆப்பிரிக்கன் பன்றி காய்ச்சல்!

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே பன்றிகளுக்கு ஆப்பிரிக்கன் பன்றி காய்ச்சல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்