உணவு பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி – தமிழகம் எதிர்த்தது – பழனிவேல் தியாகராஜன் விளக்கம்!

உணவு பொருட்களின் மீதான வரிவிதிப்பு குறித்த முன்மொழிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி மன்றத்திற்கு தமிழக அரசு கடிதம் அனுப்பியது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்