செலவைக் குறைக்க ஊழியர்களின் உணவில் கைவைத்த கூகுள்

செலவை குறைக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக எடுக்கப்பட்டு வரும் இந்த நடவடிக்கையை அடுத்து, பணியாளர்களுக்கான பல்வேறு சேவைகளை கைவிடுவது என்று முடிவு செய்துள்ளது.  

தொடர்ந்து படியுங்கள்

40 நாட்களில் ஒரு லட்சம் பேர் பணி நீக்கம்: இந்தியாவின் நிலை என்ன?

2023 தொடத்திலிருந்து அதாவது ஜனவரி 1 முதல் பிப்ரவரி 10 வரை இந்த 40 நாட்களில் மட்டும் 1 லட்சம் பேர் லே ஆஃப் எனப்படும் பணி நீக்கத்தால் வேலை இழந்துள்ளனர். 

தொடர்ந்து படியுங்கள்