உலக பட்டினி குறியீடு: மோசமான நிலையில் இந்தியா!

உலக பட்டினி குறியீட்டில் பாகிஸ்தான், நேபாளம் மற்றும் இலங்கைக்கு பின்னால் சரிந்து 107 வது இடத்திற்கு இந்தியா தள்ளபப்ட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்