கங்கை வெள்ளப் பெருக்கு… மாடியில் எரியும் சடலங்கள்! உதவி கேட்கும் வங்காள தேசம்!

கங்கை, பிரம்மபுத்திரா மற்றும் பிற நதிகளின் வெள்ளப்பெருக்கின் துல்லியமான விவரங்களை அண்டை நாடான வங்காள தேசம் கோரியுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்