சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்த அனுமதி: உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு!

தமிழக கடல்பரப்பில் சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்