நகம் இல்லாத விரல்கள்: இணையத்தில் வைரல் புகைப்படம்!

இந்த பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களுக்கு பிறக்கும்போதே கால்விரல்கள் மற்றும் கைவிரல்களில் நகங்கள் இருக்காது. அதன் பிறகும் நகம் வளராமல் தடுக்கப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்