”பல நூறு கோப்புகளைத் திருப்பி அனுப்பியுள்ளேன்”- கோட்டையை உலுக்கும் பிடிஆர் 

அந்த அளவிற்கு ஆதரவும் ஊக்கமும் கொடுப்பது முதலமைச்சர் மட்டுமே. இல்லையென்றால் இது போன்று ஒரு நிதியமைச்சர் செயல்பட முடியாது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்