தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 100 கண் சிகிச்சை மையங்கள்!

தமிழகத்தில் பல்வேறு நகரங்களில் 100 கண் சிகிச்சை மையங்கள் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு தனியார் கண் மருத்துவமனையுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்