ரூ.1 லட்சம் கோடி கடல்சார் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்ய இலக்கு: எல்.முருகன்

2024-25ஆம் ஆண்டில் ரூ.1 லட்சம் கோடி கடல்சார் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என ஒன்றிய அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்