‘நான் அளவோடு ரசிப்பவன்’ – எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் வாலிக்கு வரி எடுத்துக்கொடுத்த கலைஞர்!

தன்னுடைய பாட்டுக்கு பிறர் கொடுத்த வரியையும் உண்மையை மறைக்காது பெருந்தன்மையோடு சொன்னதால்தான், இன்றும் பாடல் உலகில் பிதாமகனாய் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்