ரூ.1000 கோடிக்கு இலவசங்களை வழங்கினோமா?: டோலோ 650 விளக்கம்!

டோலோ 650 மாத்திரை உற்பத்தி நிறுவனம், தங்கள் மருந்துகளைப் பரிந்துரை செய்வதற்காக மருத்துவர்களுக்கு 1000 கோடி ரூபாய்

தொடர்ந்து படியுங்கள்