ஆண்ட்ரியாவின் அந்தக் காட்சிகள்: மனம் திறந்த மிஷ்கின்

பிசாசு 2 பற்றிய செய்திகள் ஊடகங்களில் வர வேண்டும் என்பதற்காக முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசி மிஷ்கின் வருகிறார் என்கின்றனர் கோடம்பாக்க சினிமா வட்டாரத்தினர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்