நான் இரவில் தூங்காததற்கு காரணம் லியோனி தான் – ஸ்டாலின்

அப்போது நான் தான் கார் ஓட்டுவேன். நான் தூங்காமல் லியோனியின் பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டே தான் கார் ஓட்டுவேன். அப்படி கேட்டு கேட்டு நான் அவருடைய ஃபேன் ஆகவே மாறிவிட்டேன். என்றார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்