அதானி ஸ்பான்சர்… விருது மறுத்த தமிழ் கவிஞர்

அதானி குழுமம் ஸ்பான்சர் செய்வதால் தேவி விருது வேண்டாம் என்று பள்ளி ஆசிரியரும், கவிஞருமான சுகிர்த ராணி மறுத்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்