காவல் மரணங்கள் : இழப்பீட்டுத் தொகை உயர்வு!

போலீசாரால் உடல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகி கண், கை அல்லது மூட்டு இழப்பு போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது வழங்கப்படும் இழப்பீடு ரூ. 1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.3 லட்சமாகவும் உயர்வு

தொடர்ந்து படியுங்கள்