சாகச காட்சியில் விபத்து: பற்றி எரிந்த விமானங்கள்!

விமானப் படைக்கு சொந்தமான இந்த போர் விமானங்கள் சாகச காட்சியில் ஈடுபட்டு இருந்தபோது அதனை அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்தவர்கள் கண்டு களித்துக் கொண்டிருந்தனர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்