வேலைவாய்ப்பு : திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக் கழகத்தில் பணி!

ரூ.13,000/- ஊதியத்தில் திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக் கழகத்தில் வேலை. இதற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தொடர்ந்து படியுங்கள்