கிச்சன் கீர்த்தனா : கொத்துக்கறி பச்சைப் பட்டாணி பிரியாணி!

அந்தக் கடை, இந்தக் கடை, எந்தக் கடை பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் என்று ஆராய்ந்துகொண்டிருப்பதற்கு பதில், நீங்களே உங்கள் வீட்டில் வித்தியாசமான, சுவையான வெரைட்டியான பிரியாணி தயாரித்து வீக் எண்டை கொண்டாட இந்த  கொத்துக்கறி பச்சைப் பட்டாணி பிரியாணி உதவும்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்