உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் சவுக்கு சங்கர் விடுதலையில் சிக்கல் : என்ன காரணம்?

 பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்த போது கோபேக் மோடி என்பதோடு  Coward modi அதாவது கோழை மோடி என்று விமர்சித்தற்கான வழக்கும் இவற்றில் ஒன்று

தொடர்ந்து படியுங்கள்