ஆட்சிக்கு கவுன்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்… – மினி தொடர் 1

சட்டமன்றமும் நீதிமன்றமும் இந்திய ஜனநாயகத்தின் பெரும் தூண்களாகக் கருதப்படுகிற நிலையில்… தமிழ்நாடு அரசின் சட்டமன்றம் என்ற தூண் நிற்கப்போகிறதா, விழப்போகிறதா என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளிக்கப்போகும் தீர்ப்பில் இருக்கிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்