எப்படி இருக்கிறார் பன்னீர் செல்வம்?

மருத்துவ நிபுணர்களின் கண்காணிப்பில் பன்னீர் இருக்கிறார். அவரது உடல்நலம் சீராக உள்ளது. மருத்துவ குழுவினரால் மருந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்