ஆகஸ்ட் 5 முதல் கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் கலந்தாய்வு !

கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி முதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்