வணிகவரி சோதனை பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் நடத்தப்படுகிறதா? அமைச்சர் மூர்த்தி பதில்!

வணிகவரித் சோதனைகள் பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் நடத்தப்படுகிறதா என்கிற கேள்விக்கு யாருடைய தலையீடும் இல்லை என அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்