சீர்காழியில் மேக வெடிப்பா? – வானிலை மையம் விளக்கம்!

சீர்காழியில் 122 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மழை பெய்துள்ள நிலையில், அதற்கு மேகவெடிப்பு காரணமில்லை – வானிலை மையம் விளக்கம்

தொடர்ந்து படியுங்கள்