தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு விழா!

பருவமழை காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெறும் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தேரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்