பற்றி எரிந்த அரசு பேருந்து : பயணிகளின் திக் திக் நிமிடங்கள்!

தமிழக அரசு பேருந்து ஒன்று சிதம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் தீ பற்றி எரிந்தது பயணிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்