கிச்சன் கீர்த்தனா : செட்டிநாடு முட்டைக் குழம்பு

ஆட்டுக்கறிக் குழம்பு (இளம் ஆடு), காரைக்குடி இறால் மசாலா மற்றும் பிற செட்டிநாடு உணவுகள் உங்களில் நாவை சுண்டி ஈர்க்கும். அந்த வகையில் செட்டிநாடு முட்டைக் குழம்பும்

தொடர்ந்து படியுங்கள்