கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு ரஜினி கொடுத்த பரிசு!

பிரக்ஞானந்தாவிற்கு செஸ் போர்டு ஒன்றையும், ராகவேந்திரரின் புகைப்படம் ஒன்றையும் பிரக்ஞானந்தாவிற்கு நினைவுப் பரிசாக வழங்கினார் ரஜினி.

தொடர்ந்து படியுங்கள்