பிரக்ஞானந்தாவை கைதட்டிப் பாராட்டிய மேக்னஸ் கார்ல்சன்

ஜூலியஸ் பேர் கோப்பை செஸ் போட்டியில் பிரக்ஞானந்தா ஆட்டத்தை டிரா செய்ததற்கு மேக்னஸ் கார்ல்சன் கைத்தடி பாராட்டினார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்