சென்னை – கோவை வந்தே பாரத்: எங்கெங்கு நிற்கும்?

இந்தியாவில் விரைவில் இயக்கப்பட உள்ள 12ஆவது சென்னை – கோவை வந்தே பாரத் ரயில் எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நிற்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரயில் பயணிகளிடம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

தொடர்ந்து படியுங்கள்