வெள்ளத்தில் மூழ்கிய கார்கள்… இன்சூரன்ஸ் எளிதாக பெறுவது எப்படி?

இப்படி வெள்ளத்தில் கடும் சேதத்தை சந்திள்ள இந்த வாகனங்களுக்கு எப்படி எளிதாக இன்சூரன்ஸ் பெறுவது என்பது குறித்து இந்த செய்தியில் விரிவாக காணலாம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்