கால் ஷீட் தர மறுக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ்

முதல்கட்டப்படப்பிடிப்பைத் தொடர்ந்து அடுத்தகட்டப் படப்பிடிப்புக்குத் தேதி கேட்டால் தராமல் இழுத்தடிக்கிறார். தெலுங்கில் ஒரு பெரியபடத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாகவும் அந்தப் படக்குழுவினர் கேட்டிருக்கும் தேதிகளையே இவர்களும் கேட்பதால் அவரால் தரமுடியவில்லை என்பது ஒரு தகவல்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்