சிஏஏ சட்டம் பற்றி கனவு காணாதீர்கள்: அமித் ஷா 

இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தில் (CAA)  முக்கியமான திருத்தம் 2019 டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சட்டம் 2020 ஜனவரி 10 ஆம் தேதி அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது

தொடர்ந்து படியுங்கள்