தீபாவளி: எந்த ஊருக்கு செல்ல எந்த பேருந்து நிலையம்? இதோ பட்டியல்!

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இயக்கப்படும் சிறப்புப் பேருந்துகள் எந்தெந்த பேருந்து நிறுத்ததிலிருந்து புறப்படும் செல்லும் என்ற விவரத்தைப் போக்குவரத்து அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்