துருக்கி சிரியாவில் அதிகரிக்கும் பலி எண்ணிக்கை!

துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 24 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்