நிர்வாணமாக நடித்தது ஏன்? : நடிகை ’இரவின் நிழல்’ பிரிகிடா விளக்கம்!

இரவின் நிழல் படத்தில் நடிகை பிரிகிடா நிர்வாணமாக ஒரு காட்சியில் நடித்தது எதற்காக என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்