பாலா படத்திலிருந்து விலகிய சூர்யா: ஏன்?

வணங்கான் திரைப்படத்திலிருந்து சூர்யா விலகிக் கொள்வது என நாங்கள் இருவரும் கலந்து பேசி ஒரு மனதாக முடிவெடுத்து இருக்கிறோம். அதில் அவருக்கு வருத்தம் தான் என்றாலும் அவரது நலன் கருதி எடுத்த முடிவு இது

தொடர்ந்து படியுங்கள்