ஆங்சான் சூகிக்கு மேலும் 7 ஆண்டுகள் சிறை!

ராணுவத்துக்கு எதிராக கிளர்ச்சியைத் தூண்டுவது, கொரோனா விதிகளை மீறியது, அலுவல் ரீதியான சட்டங்களை மீறியது, ஊழல் வழக்குகள் என ஆங்சான் சூகி மீது 11 குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்பட்டு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

தொடர்ந்து படியுங்கள்