சிறப்புக் கட்டுரை: பாரம்பரிய அறிவினை பாதுகாப்பதில்-பரப்புவதில் பழங்குடி பெண்களின் பங்கு!

மரங்களுக்காக உயிர்த் தியாகம் செய்த பழங்குடி பெண்களின் வரலாறு உண்டு. சூழலியல் ஜனநாயகத்தை நடைமுறைப் படுத்துவதில் பூர்வகுடிகளே உன்னதமானவர்கள்,

தொடர்ந்து படியுங்கள்

ரூ.39 ஆயிரத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை!

இன்று (ஆகஸ்ட் 9) தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.30 அதிகரித்து சவரனுக்கு ரூ.240 உயர்ந்துள்ளது. இதனால் ஒரு பவுன் தங்கம் 38,800 ரூபாயிலிருந்து 39,040 ரூபாயாகவும், ஒரு சவரன் 4,850 ரூபாயிலிருந்து 4,880 ரூபாயாகவும் அதிகரித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்