சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு புதிய சொலிசிட்டர் ஜெனரல்!

உயர் நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசுக்கான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக ஆர்.சங்கரநாராயணன் இருந்து வந்தார். அந்தபதவிக்கு தற்போது ஏ.ஆர்.எல். சுந்தரேஷன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்