செஸ் போட்டி தொடங்கியது: இந்தியா முதல் வெற்றி!

இதில் இந்திய அணி முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்திருக்கிறது. இந்தியா பி அணியில் இடம்பெற்ற ரோனாக் சத்வானி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அப்துல் ரஹ்மான் முகமதுவை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

பாகிஸ்தான் வந்து விளையாட வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்குர்

அவர்கள் வந்து விளையாட வேண்டும். எல்லா போட்டியிலிருந்தும் பாகிஸ்தான் இப்படித்தான் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. செஸ் போட்டியில் அவர்களுக்கு வேறு வழி தெரியாமல் இப்படி செய்துவிட்டனர்” என்றார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்